Seurannan ja arvioinnin -valmennus

Seurannan ja arvioinnin-valmennuksessa työstetään yhdessä järjestön hankkeen seurantaa ja arviointia. Järjestöasiantuntijan pitkäjänteinen tuki sisältää kaksi Teams-tapaamiskertaa sekä kaksi työstettyjen materiaalien kommenttikierrosta. Valmennus toteutetaan 1.11.2020-28.2.2021. Paikkoja valmennukseen on tarjolla rajoitetusti, joten valmennukseen valittavan tulee olla sitoutunut kehittämään hankkeen seurantaa ja arviointia koko prosessin ajan. Hae mukaan 27.10.2020 mennessä – olemme yhteydessä hakijoihin viimeistään 30.10.2020.

Hakijoiden valintakriteerit:

  1. Toiminnan toteuttajana ovat maahanmuuttajien perustamat järjestöt, etnisten vähemmistöjen järjestöt tai monikulttuurijärjestöt.
  2. Järjestöllä on ulkoista rahoitusta saava hanke tai esim. STEA:n Ak-avustus, jonka seurantaa ja arviointia valmennuksessa käsitellään
  3. Seuraavan dokumentin toimittaminen määräajassa: Hankehakemus/suunnitelma, josta ilmenee hankkeen koko ja toiminta-aika.
  4. Hakijajärjestön tarve, motivaatio ja sitoutuminen.
  5. Järjestöstä valmennukseen pystyy osallistumaan vähintään kaksi henkilöä/yhdistys.

Valmennuksen yleistiedot:

Hakuaika: 1.10.2020-27.10.2020
Paikka: Tapaamiset toteutetaan verkon välityksellä Teams-tapaamisissa. Työstetyn materiaalin kommentointi sähköpostitse.
Kohderyhmä: Maahanmuuttajien perustamat yhdistykset, etnisten vähemmistöjen järjestöt sekä monikulttuuriset järjestöt.
Toteutus: Sisältää kaksi Teams-tapaamista, kaksi työstetyn materiaalin kommentointia sähköpostitse, lopputapaamisen sekä seurantatapaamisen puolen vuoden päästä prosessin päättymisestä. Valmennukseen tulee osallistua 2-5 henkilöä järjestöstä.
Hinta: Seurannan ja arvioinnin -valmennus on maksuton.
Valmennuksen kieli: Suomi
Asiantuntijat: Järjestöasiantuntija Johanna Luukkonen ja Tuuli Shinyella.
Lisätietoja: Järjestöasiantuntija Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@pakolaisapu.fi & 044 768 9243
Tietosuoja: Tiedot tallennetaan Järjestöhautomon asiakasrekisteriin ja kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tutustu tietosuojaselosteeseen.

Hakuaika valmennukseen on päättynyt.