Järjestöhautomon asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisteriseloste

Järjestöhautomon asiakasrekisteri
Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Pakolaisapu ry – Järjestöhautomo- ohjelma
Elimäenkatu 15, 3krs
00510 HELSINKI
www.pakolaisapu.fi ja www.jarjestohautomo.fi

2. Rekisteriasiat

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin vastaa
Järjestöasiantuntija Tuomas Rinne
Suomen Pakolaisapu ry
Elimäenkatu 15
00510 Helsinki
puh. (09) 696 2640 (ma–to klo 10.00–14.00)
toimisto@pakolaisapu.fi

3. Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on Järjestöhautomon Asiakasrekisteri. Se sisältää myös alueen ja/tai aseman tai muun kerätyn tiedon perusteella segmentoidut alarekisterit.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on Järjestöhautomon asiakkailleen suuntaaman tiedotuksen järjestely, yhteistyökumppaneiden ilmoitusten sekä viranomaisten ilmoitusten suuntaaminen tilaajatietojen perusteella, Järjestöhautomon toiminnasta raportointi ja järjestön toiminnan kehittäminen sekä Järjestöhautomon sekä Suomen Pakolaisavun viestimien ja palvelujen kautta tiedottaminen, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle. Tietojen käsittelyvälineitä ovat sähköposti, uutiskirje ja sms-viesti

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

Nimi
Asema organisaatiossa
Sähköpostiosoite
Matkapuhelinnumero
Organisaatio
Organisaation osoitetiedot
Erityisruokavaliot
Ikäryhmä
Sukupuoli

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Järjestöhautomon tilaisuuksiin (koulutuksiin, konsultointeihin, infoihin sekä  kartoituksiin)  osallistuneiden henkilöiden / järjestöjen tiedoista sekä Järjestöhautomon hallitsemien Internet-sivustojen sähköisillä tilauskaavakkeilla sekä uutiskirjeen kautta ja muulla tavalla tulleiden pyyntöjen mukaisesti.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden ja sidosryhmien edustajien henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle taholla, mukaan lukien Suomen Pakolaisapu, jolle tietoja voidaan luovuttaa vain rekisterissä olevan henkilön luvalla

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ainoastaan silloin, kun palveluntarjoaja noudattaa EU:n tietosuojaperiaatteita.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina HTTPS:suojatussa sivustossa, vahvojen salasanasuojausten takana ja niitä voi käyttää vain tehtävänsä puolesta siihen oikeutetut. Henkilöön liittyviä tietoja ei säilytetä paperisessa muodossa, eikä rekisteristä ole kopioita muualla

10. Tarkastusoikeus, tietojen korjaaminen ja tietojen poistaminen

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu.

Asiakkaan vaatimuksesta Järjestöhautomo oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissään olevat virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä. Tilaajaa koskevia tietoja voidaan poistaa tilaajan vaatimuksesta mistä syystä tahansa.

Tarkastus- ja korjauspyynnöt tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Pakolaisapu ry / Järjestöhautomo
Elimäenkatu 15
00510 Helsinki
jarjestohautomo@pakolaisapu.fi