Yhdistyksen rahoitus

Yhdistyksille on tarjolla hyvin erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Rahoituskentällä on esimerkiksi pieniä toiminta- tai tila-avustuksia sekä suuria hankeavustuksia isomman projektin toteuttamiseen. Jotta yhdistys voi saada rahoitusta, rahoittaja vaatii usein, että yhdistyksen toiminta on laadukasta, yhdistys on toiminut ainakin kahden vuoden ajan ja yhdistyksen hallinto, taloudenhoito ja raportointi ovat kunnossa. Laadukkaassa toiminnassa on selkeät tavoitteet, toiminnalle on kysyntää ja se tuottaa haluttuja hyötyjä ja tuloksia. Yhdistyksen kannattaa kuitenkin keskittyä ensin omaan varainhankintaan ja hakea rahoitusta vasta sitten, kun yhdistys pystyy kustantamaan perustoiminnan omalla varainhankinnalla.

Huomioi ennen rahoituksen hakemista

Eri rahoittajilla on erilaiset hakulomakkeet, hakemiseen liittyvät ohjeet ja hakuajat. Muista huomioida, että rahoitus saattaa tuoda myös uusia velvoitteita, esimerkiksi järjestön verkkosivujen, sosiaalisen median kanavien ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimukset (siirryt saavutettavuusvaatimukset.fi-sivustolle). Tarkista ennen rahoituksen hakemista, ovatko nämä yhdistyksen dokumentit ajan tasalla:

  • Yhdistyksen säännöt
  • Toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • Toimintakertomus ja edellisen vuoden tilinpäätös
  • Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan kertomus
  • Taloushallinnon dokumentit kirjanpitolain mukaisia (esim. kuitit kaikista kuluista)

Löydä sopiva rahoittaja

Kattojärjestöt, kuten Moniheli ry tai Fingo ry, voivat tarjota jäsenilleen pieniä toiminta-avustuksia tai suurempaa hankerahoitusta.

Kaupungit ja kunnat tarjoavat esimerkiksi pieniä toiminta- ja tila-avustuksia. Avustusten määrä ja suuruus sekä hakuprosessit vaihtelevat kaupungista ja vuodesta riippuen. Sen takia yhdistyksen kannattaa seurata aktiivisesti, minkälaisia avustuksia oma kunta tai kaupunki milloinkin tarjoaa.

Taike eli Taiteen edistämiskeskus, tarjoaa apurahoja ja avustuksia. Vain rekisteröityneet yhdistykset voivat hakea rahoitusta Taikelta. Taiken painopiste on kulttuurin tukeminen. Yhdistykset voivat hakea esimerkiksi festivaaliavustusta taide- ja kulttuuritapahtumien järjestämiseen.

STEA eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus, tarjoaa yhdistyksille suuria hankeavustuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan. Lisäksi näiden asioiden parissa toimivat yhdistykset voivat hakea STEA:lta kohdennettua toimintarahoitusta (AK-avustus). Suuret yhdistykset voivat hakea myös yleisavustusta (AY-avustus).

Valtio ja ministeriöt, kuten ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, Opetushallitus ja Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO tarjoavat erilaisia hankerahoituksia. Eri rahoittajilla on erilaiset hakukäytännöt, ja ne tarjoavat eri kokoisia rahoituksia. Sen vuoksi yhdistyksen kannattaa tutustua erikseen jokaisen rahoittajan toimintaan.

Euroopan Unioni (EU) tarjoaa ammattimaisesti toimiville yhdistyksille suurempia hankeavustuksia. EU tarjoaa paljon rahoitusta varsinkin köyhissä maissa tapahtuvaan toimintaan. EU:n hakuprosessit vaativat kuitenkin osaamista hakemusten kirjoittamisesta. EU:lla on myös erityisiä vaatimuksia hankkeen hallinnolle, joihin voit tutustua esimerkiksi Fingon rahoitusoppaan kautta (siirryt toiseen palveluun).

Säätiöt voivat myös tarjota avustuksia yhdistyksille. Suomessa on satoja säätiöitä. Paras paikka saada tietoa ajankohtaisista rahoituksista ja hakuprosesseista on Aurora-tietokanta (siirryt toiseen palveluun).

Lisätietoa

Lisätietoa rahoittajista Fingon sivuilla.

Lisätietoa rahoituksesta ja sen hakemisesta jelli.fi-sivustolla.

Kansalaisyhteiskunta.fi-palvelun hankerahoitushakemisto.

Tietoa maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteistä rakennerahastot.fi-sivustolla.

Lisää aiheesta Järjestöhautomon verkkosivuilla

Mistä hyvä pienkeräys on tehty?

Mistä rahoitusta yhdistykselle?

Miten hakea yhdistykselle rahoitusta?

Mitä vuonna 2020 tehty rahankeräysuudistus tarkoittaa yhdistyksille?

Miten toteuttaa yhdistyksen varainhankintaa poikkeuksellisena aikana?

 

Oliko sisältö sinulle hyödyllistä?