Yhdistyksen rahoitus

Yhdistyksille on tarjolla hyvin erilaisia rahoitusmahdollisuuksia. Rahoituskentällä on esimerkiksi pienempiä toiminta- tai toimitila-avustuksia sekä suurempia hankeavustuksia mittavamman projektin toteuttamiseen. Ulkoisen rahoituksen saaminen edellyttää usein, että yhdistyksen toiminta on laadukasta, yhdistys on toiminut ainakin kahden vuoden ajan ja että sen hallinto ja raportointi ovat kunnossa. Yhdistyksen kannattaa kuitenkin panostaa ensin omaan varainhankintaan ja hakea ulkoista rahoitusta vasta, kun perustoiminnan rahoitus on omavaraista.

Mitä rahoitus vaatii yhdistykseltä?

Hakulomakkeet, hakemiseen liittyvät ohjeet ja hakuajat vaihtelevat eri rahoittajilla. Huomioithan, että rahoitus saattaa tuoda myös uusia velvoitteita, esim. järjestön omien verkkosivujen ja mobiilisovellusten saavutettavuusvaatimukset. Tarkasta ennen rahoituksen hakemista, ovatko yhdistyksen seuraavat dokumentit ajan tasalla:

  • Yhdistyksen säännöt
  • Toimintasuunnitelma ja talousarvio
  • Toimintakertomus ja edellisen vuoden tilinpäätös
  • Toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan kertomus
  • Taloushallinnon dokumentit kirjanpitolain mukaisia (esim. kuitit kaikista kuluista)

Löydä sopiva rahoittaja

Kattojärjestöt, kuten Moniheli ry tai Fingo ry, voivat tarjota jäsenilleen pienimuotoista toiminta-avustusta tai jopa suurempaa hankerahoitusta.

Kaupungit ja kunnat tarjoavat esimerkiksi pienimuotoisia toiminta- ja toimitila-avustuksia. Käytettävissä olevat varat ja hakuprosessit vaihtelevat kaupungista ja vuodesta riippuen. Oman kunnan tai kaupungin avustustilannetta kannattaakin seurata aktiivisesti.

Taike eli Taiteen edistämiskeskus tarjoaa erilaisia apurahoja ja avustuksia rekisteröityneille yhdistyksille. Taiken painopiste on kulttuurin tukeminen. Yhdistysten on mahdollista hakea esimerkiksi festivaaliavustusta taide- ja kulttuuritapahtumiin.

STEA eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus tarjoaa suurempia hankeavustuksia Suomen sosiaali- ja terveyssektorilla toimiville yhdistyksille. Lisäksi STEA:lta on mahdollisuus saada kohdennettua toimintarahoitusta (AK) sekä suurille yhdistyksille kohdennettua yleisavustusta (AY).

Valtio ja ministeriöt tarjoavat esimerkiksi hankerahoitusta ja kansainvälistymispalveluita. Erilaisia rahoituskanavia on esimerkiksi ulkoasiainministeriöllä, työ- ja elinkeinoministeriöllä, Opetushallituksella sekä oikeusministeriön alaisuudessa toimivalla ETNO:lla. Rahoituksen suuruus ja hakukäytännöt vaihtelevat instituutiosta riippuen, joten jokaisen toimintaan kannattaa tutustua erikseen.

Euroopan Unioni tarjoaa ammattimaisesti toimiville yhdistyksille suurempia hankeavustuksia. EU on maailman suurin kehitysyhteistyön rahoittaja, mutta sen hakuprosessit vaativat osaamista. Myös hankehallinnossa on erityispiirteitä, joihin kannattaa tutustua esim. Fingon rahoitusoppaan kautta.

Säätiöt tarjoavat kohdennettuja avustuksia esimerkiksi yhdistyksille sekä tutkimuksille. Suomessa on satoja säätiöitä ja paras paikka selvittää ajankohtaisista hakuprosesseista on Aurora-tietokanta.

Lisätietoa

Lisätietoa rahoittajista – Fingo.fi

Litätietoa rahoituksesta ja sen hakemisesta – Jelli.fi

Hankerahoitushakemisto– Kansalaisyhteiskunta.fi

Maahanmuuttajahankkeiden rahoituslähteitä– Rakennerahastot.fi