Yhdistyksen talous

Hyvässä taloushallinnossa taloudellisista päätöksistä on aina pöytäkirjamerkintä ja jokaisesta hankinnasta löytyy kuitti. Budjetointi on realistista ja yhdistyksellä on toiminnantarkistaja sekä osaava taloudenhoitaja tai kirjanpitäjä. Yhdistyksen hallitus on kollektiivisesti vastuussa taloushallinnon ja kirjanpidon lainmukaisuudesta ja tilinpäätöksen valmistumisesta ajallaan. Kirjanpito tulee toteuttaa kahdenkertaisesti. Pienissä yhdistyksissä sen tekee taloudenhoitaja ja suuremmissa yhdistyksissä ammattikirjanpitäjä. Kuitteja arkistoidaan kuusi vuotta ja muita tilinpäätösdokumentteja kymmenen vuotta.

Jäsenistöllä on yhdistyskokousten kautta taloudellinen valta.  Yhdistyskokouksessa päätetään talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta ja hallitus ainoastaan toteuttaa jäsenistön tahtoa tehdessään taloudellisia päätöksiä. Hyvin hoidettu taloushallinto on edellytys avustusten ja rahoituksen saamiselle. Hyvään taloushallintoon kuuluu tiivistettynä:

  1. Toimintasuunnitelma ja talousarvio
  2. Päivittäinen kirjanpito, päätökset ja arkistointi
  3. Tilinpäätös ja toimintakertomus
  4. Toiminnantarkastus

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Yhdistys tekee joka vuosi tulevalle vuodelle kirjallisen toimintasuunnitelman ja talousarvion, jotka hyväksytään yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa.  Toimintasuunnitelma kuvaa selkeästi yhdistyksen toimintaa. Talousarvio perustuu toimintasuunnitelmaan ja kertoo tulevaisuuden suunnitelmista numeroina. Toimintasuunnitelma ja talousarvio ovat linjassa keskenään ja ohjaavat vuositasolla yhdistyksen toimintaa.

Yhdistyksen kirjanpito

Yhdistyksen kirjanpito tehdään käyttäen kahdenkertaista kirjanpitoa. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tulot ja menot tulee merkitä kirjanpitotileille ja vastatileinä käytetään tase-tilejä (kuten pankkitili ja käteisvarat). Kirjanpidon kirjaukset voi tehdä suorite- tai maksuperustaisesti. Suosimme käyttämään maksuperustaista kirjanpitoa, jossa tulot ja menot kirjataan kirjanpitoon sille päivälle, jolloin tapahtuma on tapahtunut. Kirjanpidon avuksi on useita ilmaisia ohjelmia. Käytetyin ja suositelluin niistä on Kitsas.

Tilinpäätös ja toimintakertomus

Tilinpäätös tehdään tilikauden päätyttyä. Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta tilanteesta. Tilinpäätöksen tulee olla verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen sekä tilinpäätösvuoden talousarvioon ja toimintakertomukseen.

Toimintakertomus kertoo kaiken oleellisen kuluneesta vuodesta. Sen sisältöä tulee voida verrata toimintasuunnitelmaan ja tilinpäätöksen lukuihin.

Toiminnantarkastus

Toiminnantarkastuksessa käydään läpi yhdistyksen tilit, varojen käyttö ja hallinto. Se suoritetaan yhdistyksen toimintaan nähden riittävässä laajuudessa. Toiminnantarkastaja kirjoittaa yhdistyksen vuosikokoukselle toiminnantarkastuskertomuksen, -muistion sekä -pöytäkirjan. Toiminnantarkastuspöytäkirjaan kirjataan taloushallinnon puutteet, jotka tulisi korjata välittömästi. Toiminnantarkastusmuistioon kirjataan yleisiä huomioita ja puutteita, jotka tulisi huomioida seuraavassa tilinpäätöksessä. Hallinnon tarkastuksessa selvitetään, onko hallinto yleisesti ottaen asianmukaisesti järjestetty ja kohdellaanko jäseniä yhdenvertaisesti yhdistyksen toiminnassa.

Lisätietoa

Yhdistyksen taloushallinnon perusteet: Yhdistyksen talousopas: Eurot ojennukseen, Ossi Viljakainen 2019 (siirryt ksl.fi-palveluun).

 

Oliko sisältö sinulle hyödyllistä?