Vapaaehtoistoiminta

Yhdessä tekeminen on järjestötoiminnan ydin: aatteellisten yhdistysten toiminta perustuu siihen, että samanhenkiset ihmiset tekevät töitä yhteisen päämäärän eteen. Arvoihin perustuva työ houkuttelee myös muita mukaan ja usein aktiiviset vapaaehtoiset ovat tärkeä osa yhdistysten toimintaa. Vapaaehtoistyön täytyy olla merkityksellistä ja motivoivaa. Se voi tarjota esimerkiksi arvokasta työkokemusta, laajentaa verkostoja tai vahvistaa ammatillista osaamista. Jokainen voi tehdä vapaaehtoistyötä, mistä johtuen erilaisia tapoja tehdä ja toteuttaa vapaaehtoistöitä on yhtä paljon kuin innokkaita osallistujia.

Kymmenen kohdan lista vapaaehtoistyön organisointiin

  1. Haastattele vapaaehtoisia. Miksi he haluavat tehdä vapaaehtoistyötä? Mitä he haluavat oppia tai saada aikaan? Kuinka usein he voivat tehdä vapaaehtoistyötä?
  2. Suunnittele toimintaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Jaa tietoa yhdistyksen toiminnasta, arvoista ja tavoitteista.
  3. Määrittele vapaaehtoistehtävät ja tee niistä houkuttelevia. Yhdistyksellä kannattaa olla tarjolla myös lyhytaikaisia tehtäviä.
  4. Järjestä vapaaehtoiselle perehdytystä sekä tarvittaessa koulutusta.
  5. Mikäli yhdistyksessä on työntekijöitä, määrittele työntekijöiden ja vapaaehtoisten roolit ja tehtävät. Vapaaehtoisen ei kuulu hoitaa työntekijälle kuuluvia tehtäviä.
  6. Huolehdi vapaaehtoisten vakuutuksista. Yleisiä esimerkkejä ovat ryhmätapaturmavakuutus tai talkoovakuutus.
  7. Voit allekirjoittaa epämuodollisen sopimuksen vapaaehtoisen kanssa. Tarvittaessa voitte sopia myös vaitiolovelvollisuudesta.
  8. Nimeä vapaaehtoisille yhteyshenkilö.
  9. Vapaaehtoisille voi myös perustaa vapaamuotoisen keskusteluryhmän esimerkiksi Facebookissa tai WhatsAppissa. Muistathan kuitenkin tietosuojakysymykset.
  10. Tue ja kannusta vapaaehtoisia. Kerää palautetta ja kehitä toimintaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. 

Lisätietoa

Vapaaehtoistyö Suomessa -opas maahanmuuttajalle – VETY:n opas vapaaehtoistyöstä

Onnistunut vapaaehtoistoiminta. Opas toiminnan kehittäjälle – VETY:n opas vapaaehtoistyön kehittämisestä

Vapaaehtoistyön opas – Nuorisoseurojen opas vapaaehtoistyöstä

Artikkeli vapaaehtoisten rekrytoinnista – Toimeksi.fi

Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille. Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt – Sitra, 2015