Vapaaehtoistoiminnan järjestäminen

Yhdessä tekeminen on järjestötoiminnan ydin: aatteellisten yhdistysten toiminta perustuu siihen, että samanhenkiset ihmiset tekevät töitä yhteisen päämäärän eteen. Arvoihin perustuva työ houkuttelee monia ihmisiä mukaan järjestöjen toimintaan ja usein aktiiviset vapaaehtoiset ovat tärkeä osa yhdistystä. Vapaaehtoistyön täytyy olla merkityksellistä ja palkitsevaa. Hyvän mielen lisäksi se voi esimerkiksi tarjota työelämässä hyödyllistä kokemusta, laajentaa sosiaalista verkostoa tai vahvistaa ammatillista osaamista.

Kymmenen kohdan lista vapaaehtoistyön järjestämiseen

  1. Suunnittele toimintaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Jaa tietoa yhdistyksen toiminnasta, arvoista ja tavoitteista.
  2. Määrittele vapaaehtoistehtävät ja tee niistä houkuttelevia. Ihmiset lähtevät helpommin mukaan vapaaehtoistoimintaan, kun he tietävät, mitä heiltä odotetaan ja mitä he itse saavat toiminnasta.  Tarjoa myös lyhytaikaisia tai kertaluontoisia tehtäviä – kaikki eivät voi tai halua sitoutua vapaaehtoistoimintaan pitkäksi aikaa kerrallaan.
  3. Haastattele uudet vapaaehtoiset. Miksi he haluavat tehdä vapaaehtoistyötä? Mitä he haluavat oppia tai saada aikaan? Kuinka usein he voivat tehdä vapaaehtoistyötä?
  4. Järjestä vapaaehtoiselle perehdytys vapaaehtoistehtävään sekä tarvittaessa koulutusta.
  5. Mikäli yhdistyksessä on työntekijöitä, määrittele työntekijöiden ja vapaaehtoisten roolit ja tehtävät. Vapaaehtoisen ei kuulu hoitaa työntekijälle kuuluvia tehtäviä.
  6. Huolehdi vapaaehtoisten vakuutuksista. Yleisiä esimerkkejä ovat ryhmätapaturmavakuutus tai talkoovakuutus.
  7. Voit allekirjoittaa sopimuksen vapaaehtoisen kanssa. Et kuitenkaan voi sopimuksella velvoittaa vapaaehtoista toimintaan. Tarvittaessa voitte sopia myös vaitiolovelvollisuudesta.
  8. Nimeä vapaaehtoisille yhteyshenkilö, johon he voivat ottaa yhteyttä, jos heillä on vapaaehtoistoimintaan liittyviä kysymyksiä tai ongelmia.
  9. Vapaaehtoisille voi myös perustaa vapaamuotoisen keskusteluryhmän esimerkiksi Facebookissa tai WhatsAppissa. Jos keräät vapaaehtoisista tietoja, kuten yhteystietoja, siitä muodostuu henkilörekisteri. Huomioi tietojen keräämisessä ja säilyttämisessä tietosuojasäädökset (siirryt tietosuoja.fi-sivustolle).
  10. Tue, kannusta ja kiitä vapaaehtoisia. Kerää palautetta ja kehitä toimintaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa.

Lisätietoa

Vapaaehtoistyö Suomessa -opas maahanmuuttajalle (pdf) (siirryt Kierrätyskeskuksen sivustolle).

Onnistunut vapaaehtoistoiminta – opas toiminnan kehittäjälle (pdf) (siirryt Kierrätyskeskuksen sivustolle).

Nuorisoseurojen Vapaaehtoistyön opas (pdf) (siirryt Nuorisoseurat-sivustolle).

Artikkeli vapaaehtoisten rekrytoinnista toimeksi.fi-sivustolla.

Sitran julkaisu Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille – Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt (pdf) (siirryt Sitran sivustolle).

Lisää aiheesta Järjestöhautomon verkkosivuilla

Vapaaehtoisten innostaminen ja sitouttaminen yhdistystoimintaan

 

Oliko sisältö sinulle hyödyllistä?