Yhdistyksen perustaminen

Yhdistyksen perustaminen on Suomessa verrattain helppoa ja mahdollista kaikille maassa asuville. Tällä sivulla kerrotaan, mitä kannattaa miettiä ennen yhdistyksen perustamista, ja kuinka yhdistyksen perustaminen tapahtuu käytännössä.

Yhdistys on yhteenliittymä

  • jossa on vähintään kolme jäsentä
  • jonka toiminta on aatteellista 
  • jonka toiminta on pysyvää.

Aatteellisuus tarkoittaa, että yhdistyksen tärkein tavoite ei ole taloudellinen hyöty. Yhdistyksen toiminta on myös tarkoitettu pysyväksi, esimerkiksi yksi kokous tai mielenosoitus ei ole yhdistys. Yhdistyksiä kutsutaan usein myös järjestöiksi.

Rekisteröitynyt yhdistys tarkoittaa yhdistystä, joka on ilmoittanut itsensä Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin. Tällainen yhdistys on oikeuskelpoinen eli se voi tehdä sopimuksia yhdistyksen nimissä ja toimia oikeudessa. Rekisteröityneen yhdistyksen toimintaa ohjaa yhdistyslaki (linkki avautuu Finlex-sivustolle). Rekisteröityneen yhdistyksen hallitus on tilivelvollinen yhdistykselle eli vastuussa siitä, että yhdistys toimii oikein. Rekisteröityneestä yhdistyksestä käytetään usein lyhennettä ”ry”.

Rekisteröimätön yhdistys on vapaamuotoisempi ryhmä, joka ei ole tehnyt ilmoitusta yhdistysrekisteriin. Rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen, vaan sen sopimuksista vastaavat allekirjoittaneet henkilöt itse. Rekisteröimättömän yhdistyksen toimintaa säätelee vain osa yhdistyslaista. Uusi rahankeräyslaki on mahdollistanut keväästä 2020 lähtien rahankeräyksen myös rekisteröimättömille yhdistyksille.

Käy läpi seuraavat kysymykset ennen yhdistyksen perustamista:

Miksi ja mitä tarkoitusta varten haluat perustaa yhdistyksen? 
Kannattaa määrittää yhdistykselle tavoitteet, jotka ohjaavat toimintaa. Voit miettiä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä, kun asetat tavoitteita:

  • Mihin asioihin haluamme vaikuttaa?
  • Mitä haluamme saavuttaa?
  • Missä asioissa olemme hyviä?
  • Mitä osaamme?

Etsi tietoa muista, samankaltaisista yhdistyksistä. Mitä uutta yhdistyksesi voisi antaa? Jos useampi yhdistys tekee samantapaista työtä, ei kannata perustaa uutta yhdistystä, vaan liittyä mukaan olemassa olevan yhdistyksen toimintaan.

Kuka toteuttaa yhdistyksen toimintaa? 
Lain mukaan yhdistyksellä pitää olla vähintään kolme jäsentä, joten yhdistystoimintaa kannattaa alusta asti suunnitella yhdessä muiden aktiivisten ihmisten kanssa.

Miten yhdistyksen toiminta rahoitetaan? 
Vahva talous mahdollistaa jatkuvan ja suunnitelmallisen toiminnan. Yleensä yhdistykset rahoittavat toimintaa omalla varainkeruulla tai tuilla ja avustuksilla. Rahoitus on kuitenkin monille yhdistyksille suuri haaste, ja yhdistyksen talous vaatii paljon suunnittelua. Pohdi varainkeruun keinoja jo yhdistyksen perustamisvaiheessa. Suurten avustusten saaminen vaatii laadukasta toimintaa sekä hyvää hallintoa ja on yleensä pitkäaikaisen toiminnan tulos.

Oletteko varautuneet yhdistystoiminnan jatkuvaan kehittämiseen? 
Yhdistys ei koskaan tule valmiiksi, ja yhdistyksen perustajien kannattaa nähdä yhdistys pitkäaikaisena projektina. Yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen huolellinen suunnittelu on pohja pitkäjänteiselle toiminnalle.

Yhdistyksen perustaminen askel askeleelta:

1. Valmistelut: Suomessa yhdistyksen voi perustaa kolme yli 15-vuotiasta henkilöä. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan täytyy olla yli 18-vuotiaita ja heidän kotipaikkansa pitää olla Suomessa. Heillä pitää olla Suomessa osoite ja oleskelulupa. Yhdistyksen puheenjohtajalla ei saa olla varoja ulosotossa ja hänen pitää olla maineeltaan nuhteeton.

2. Vastuuhenkilöiden ja hallituksen jäsenten etsiminen: Yhdistykselle pitää valita toiminnantarkastaja, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä taloudenhoitaja tai kirjanpitäjä. Voit lukea lisätietoa näistä tehtävistä yhdistystietopankin Yhdistyshallinto-sivulta. Perustajajäsenet voivat itse toimia näissä tehtävissä, mutta tehtäviin voi valita myös henkilöitä, jotka eivät ole yhdistyksen jäseniä.

3. Perustava kokous ja säännöt: Perustuskokouksessa yhdistyksen perustavat henkilöt liittyvät yhdistyksen jäseniksi ja valitsevat yhdistykselle ensimmäisen hallituksen. Tässä kokouksessa laaditaan ja/tai hyväksytään yhdistyksen säännöt ja allekirjoitetaan yhdistyksen perustamiskirja. Perustamiskirja on vapaamuotoinen kirjallinen sopimus yhdistyksen perustamisesta.

4. Rekisteröityminen vai ei? Yhdistyksen rekisteröiminen ei ole välttämätöntä. Vuoden 2020 keväästä lähtien myös rekisteröimättömät yhdistykset ovat voineet pienkeräyksen avulla kerätä varoja jopa 20 000 euroa vuodessa. Yhdistyksen rekisteröiminen on kuitenkin tärkeää, jos sen tavoitteena on tulevaisuudessa suuremman budjetin toiminta.

Lue lisää yhdistyksen perustamisesta Patentti- ja rekisterihallituksen oppaasta (siirryt toiseen palveluun).

 

Oliko sisältö sinulle hyödyllistä?