Yhdistyksen perustaminen

Yhdistyksellä tarkoitetaan yhteenliittymää, jossa on vähintään kolme jäsentä ja jonka toiminta on aatteellista ja pysyvää. Aatteellisuus tarkoittaa sitä, että yhdistyksen tärkeimpänä tavoitteena ei ole välitön taloudellinen hyöty. Rekisteröitynyt yhdistys on oikeuskelpoinen ja sen toimintaa ohjaa yhdistyslaki. Rekisteröityneen yhdistyksen hallitus on tilivelvollinen yhdistykselle. Rekisteröimätön yhdistys on vapaamuotoisemman kansalaistoiminnan muoto, joka ei ole oikeuskelpoinen. Rekisteröimättömän yhdistyksen toimintaa säätelee vain osa yhdistyslaista. Uusi rahankeräyslaki mahdollistaa keväästä 2020 lähtien varainkeruun myös rekisteröimättömille toimijoille, joten yhdistyksen rekisteröinti pienen budjetin toimintaan ei ole välttämätöntä.

Ennen yhdistyksen perustamista käy läpi seuraavat kysymykset:

Miksi ja mitä tarkoitusta varten yhdistys perustetaan?
Yhdistykselle on hyvä määrittää alusta alkaen visio ja missio, jotka ohjaavat toimintaa. Hyviä kysymyksiä tavoitteiden asettamiseksi ovat esimerkiksi: Mihin haluamme vaikuttaa? Mitä haluamme saavuttaa? Missä asioissa olemme hyviä? Mitä osaamme? Tutki myös muita samankaltaisia yhdistyksiä ja pohdi, mitä lisäarvoa uusi, perustettava yhdistys tuo. Yksi mahdollisuus on liittyä jo toimivan yhdistyksen jäseneksi.

Kuka toimintaa toteuttaa?
Nykyisen lainsäädännön mukaan yhdistyksessä pitää olla useita henkilöitä, joten yhdistystoimintaa kannattaa alusta asti suunnitella yhdessä aktiivisen porukan kanssa.

Miten yhdistyksen toiminta rahoitetaan?
Vahva talous mahdollistaa yhdistyksen pitkäjänteisen toiminnan. Käytännössä yhdistystoimintaa rahoitetaan omalla varainkeruulla tai ulkoisen rahoituksen avulla. Talous on kuitenkin yksi suurimmista yhdistysten kompastuskivistä ja vaatii paljon suunnittelua. Varainkeruun keinoja kannattaa pohtia heti perustusvaiheessa. Suurten ulkopuolisten avustusten saaminen vaatii laadukasta toimintaa sekä lainmukaista hallintoa ja on yleensä pitkäaikaisen toiminnan tulos.

Oletteko varautuneet yhdistystoiminnan jatkuvaan kehittämiseen?
Yhdistys ei koskaan tule valmiiksi ja toimijoiden kannattaa nähdä yhdistys pitkäaikaisena projektina. Tunnustelevat kokoukset, toiminnan ideointi ja avoin keskustelu yhdistyksen toiminnasta sekä tarkoituksesta luovat hyvää pohjaa pitkäjänteiselle toiminnalle.

Yhdistyksen perustaminen askel askeleelta:

1. Valmistelut: Suomessa yhdistyksen voi perustaa kolme yli 15-vuotiasta henkilöä. Yhdistyksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee kuitenkin olla yli 18-vuotiaita ja heidän kotipaikkansa tulee olla Suomessa. Yhdistyksen puheenjohtajalla ei saa olla varoja ulosotossa ja hänen pitää olla maineeltaan nuhteeton.

2. Vastuuhenkilöiden ja hallituksen jäsenten etsiminen: Perustajajäsenten lisäksi yhdistykselle tulee etsiä toiminnantarkastaja, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri sekä taloudenhoitaja tai kirjanpitäjä.

3. Perustava kokous ja säännöt: Kokouksessa perustavat jäsenet liittyvät yhdistyksen jäseniksi ja yhdistykselle valitaan ensimmäinen hallitus. Yhdistyksen hallituksen jäsenistä puolella pitää olla kotipaikka Suomessa. Tässä kokouksessa laaditaan ja/tai hyväksytään yhdistyksen säännöt ja allekirjoitetaan yhdistyksen perustamiskirja.

4. Rekisteröityminen vai ei? Yhdistyksen rekisteröiminen ei ole välttämätöntä ja vuoden 2020 keväästä lähtien myös rekisteröimättömän yhdistykset voivat kerätä varoja 10 000 euroa/keräys. Yhdistyksen rekisteröiminen on kuitenkin tärkeää, jos sen tavoitteena on tulevaisuudessa suuremman budjetin toiminta.

Lue lisää yhdistyksen perustamisesta – Patentti- ja rekisterihallituksen opas