Yhdistyksen viestintä

Yhdistysten viestintätarpeet vaihtelevat valtavasti esimerkiksi jäsenmäärästä ja kohderyhmästä riippuen. Jokaisella yhdistyksillä on kuitenkin lakisääteinen velvollisuus tiedottaa jäseniään vuosikokouksesta. Sisäisestä viestinnästä ovat vastuussa kaikki yhdistyksessä toimivat ja sen tavoitteena on sujuva tiedonkulku. Ulkoinen viestintä rakentaa kuvaa yhdistyksestä ja sen toiminnasta. Selkeä viestintä tekee yhdistyksen tunnetuksi sekä inspiroi jäseniä ja vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Yhdistyksen hyvä maine voi myös edesauttaa avustusten saamista.

Ulkoinen viestintä: määrittele tavoitteet, kohderyhmät ja kanavat

  • Arvioi rehellisesti yhdistyksen voimavarat. Onko yhdistyksellänne viestintävastaava vai useita aktiiveja, jotka jakavat työtaakan? Miten suuri viestinnän budjetti on?
  • Kirkasta viestinnän tavoitteet. Ovatko niitä esimerkiksi tunnettuuden lisääminen, uusien jäsenten ja vapaaehtoisten tavoittaminen, keskustelun herättäminen vai kenties brändin rakentaminen uskottavana vaikuttajana ja hyvänä yhteistyökumppanina?
  • Määrittele ja rajaa viestinnän kohderyhmät. Esimerkkejä kohderyhmistä ovat nykyiset ja potentiaaliset jäsenet, vapaaehtoistoimijat ja yhteistyökumppanit.
  • Mieti, millainen viestintä on kohderyhmällesi kiinnostavaa ja hyödyllistä. Onko se tilastoihin perustuva faktatieto, toiminnasta kertominen vai aivan jotain muuta?
  • Selvitä, mistä kohderyhmän tavoittaa ja viesti siellä, missä he ovat. Mitä viestintäkanavia he seuraavat ja millaista tietoa etsivät? Printtimedia, Instagram, Twitter, verkkosivut, tapahtumat tai kohtaamispaikkojen ilmoitustaulut ovat hyviä esimerkkejä erilaisista viestintäympäristöistä.

Tee viestinnälle suunnitelma ja tartu ajankohtaisiin teemoihin

Suunnittele viestinnän sisältö ja aikataulu edellisten määrittelyjen pohjalta: Mitä ja missä viestitään? Mikä on aikataulu? Ketkä ovat viestinnän vastuuhenkilöt?

Hyvä viestintä on suunnitelmallista: viesti valituilla viestintäkanavilla säännöllisesti ja pidä verkkosivut päivitettyinä. Esitä asiat lyhyesti ja selkeästi ja valitse aihepiirit sekä viestintätyyli niin, että ne herättävät ihmisissä tunteita sekä inspiroivat toimimaan. Viestinnän sisällöissä tärkeitä ovat ihmiset, tarinat, ajankohtaisuus ja tiedon oikeellisuus. Muista tykätä, jakaa ja kommentoida myös muiden julkaisuja sosiaalisessa mediassa. Aktiiviset keskustelijat huomataan, joten osallistumalla lisäät yhdistyksesi näkyvyyttä.

Tuo esiin myös järjestösi saavutuksia. Kuvat ja videot lisäävät viestinnän kiinnostavuutta ja ne kertovat myös paljon yhdistyksen toiminnasta. Muista kuitenkin pyytää lupa kuvaamiseen tapahtuman osallistujilta. Viestinnässä voi hyödyntää myös kuvapankkien maksuttomia kuvia.

Viestinnän työkaluja ja lisätietoa

Pixabay, Pexels, Unsplash – Maksuttomat kuvapankit

Canva – Maksuton ohjelma markkinointi- ja somekuvien tekoon

Mailchimp – Maksuton ohjelma uutiskirjeen tekemiseen

Ohjeistus yhdistyksen viestintään ja markkinointiin – Jelli.fi

Blogiteksti hankeviestinnästä – Noonkollektiivi.fi