Elinvoimainen yhdistys tarvitsee jäseniä

Ryhmä ihmisiä keskustelee

Yhdistyksessä tulee olla yhdistyslain mukaan vähintään kolme jäsentä. Joskus yhdistykset pyrkivät pitämään jäsenmäärän tarkoituksellisesti pienenä esimerkiksi hallinnollisista syistä. Useimmiten elinvoimainen yhdistys pyrkii kuitenkin saamaan huomattavasti enemmän jäseniä. Yhdistys, joka edustaa suurta joukkoa jäseniä, näyttäytyy monesti uskottavampana esimerkiksi rahoittajien tai yhteistyötahojen silmissä. Jäsenet voivat tuoda mukanaan yhdistykseen myös lisää voimavaroja kuten osaamista, verkostoja ja tekijöitä.

Pienessä yhdistyksessä tarvitaan aktiivisia vapaaehtoisia sekä luottamustoimiin että muihin tehtäviin. Vapaaehtoiset voivat olla yhdistyksen jäseniä tai muita yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneita henkilöitä. Vapaaehtoisten ja jäsenten ero on, että vain jäsenet voivat vaikuttaa yhdistyksen päätöksentekoon yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen hallituksella on velvollisuus pitää yllä jäsenrekisteriä, jotta tiedetään, kenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistys voi kerätä jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua. Jäsenmaksut ovat usein yhdistykselle merkittävä varainhankinnan kanava. Tästäkin syystä jäsenhankintaan ja jäsenistä huolehtimiseen kannattaa yhdistyksessä säännöllisesti keskittyä.

Seuraavassa on muutamia näkökulma yhdistyksen jäsenyyden kehittämiseen:

Selkeytä yhdistyksen olemassaolon tarkoitus

Jotta yhdistys vetäisi puoleensa ihmisiä, tulee yhdistyksellä olla yhteinen visio ja toiminnalla selkeä tarkoitus. On tärkeää ensin määritellä ja kirkastaa yhdistyksen sisällä, mitä varten yhdistys on olemassa. Mikä on yhteinen päämäärämme? Minkä asioiden puolesta haluamme vaikuttaa? Minkälaisten arvojen pohjalta toimimme? Yhdistyksen merkitystä ja toiminnan tarkoitusta on hyvä tarkastella säännöllisesti aina uudestaan, jotta yhdistys pysyy ajankohtaisena ja vastaa tarpeisiin myös maailman muuttuessa

Panosta uusien jäsenten hankintaan

Elinvoimainen yhdistys tarvitsee jatkuvasti myös uusia jäseniä. Kun yhdistyksen toiminnan tarkoitus on selkeä, on tämän jälkeen yhtä tärkeää osata viestiä siitä ulospäin. Jotta uudet potentiaaliset jäsenet saavat tietää yhdistyksen toiminnasta, tarvitaan aktiivista viestintää. Toisinaan on hyödyllistä järjestää erikseen jäsenhankintakampanja tai esimerkiksi avointen ovien päivä, jossa toimintaa esitellään kiinnostuneille. On hyvä myös miettiä keinoja, joilla toiminnassa jo mukana olevia osallistujia ja vapaaehtoisia saadaan liittymään yhdistyksen jäseniksi.

Kehitä jäsenpalveluita

Isommissa yhdistyksissä jäsenille voidaan tarjota erilaisia jäsenpalveluja ilmaiseksi tai edullisempaan hintaan. Pienemmässäkin yhdistyksessä kannattaa pohtia tarkkaan, miksi jäseneksi kannattaa liittyä. Minkälaista toimintaa yhdistys tarjoaa jäsenilleen? Tai onko mahdollista tarjota joitakin jäsenetuja, kuten vaikka alhaisempaa pääsymaksua kesäjuhliin tai jäsenlehteä?

Kiinnitä huomiota jäsenkokemukseen

Olemassa olevat jäsenet ovat yhdistykselle arvokkaita. Jotta jäsenet pysyisivät mukana yhdistyksessä vuodesta toiseen, kannattaa pohtia jäsenkokemusta – millaista on olla jäsenenä juuri meidän yhdistyksessämme? Jäsenkokemusta voi kartoittaa esimerkiksi jäsenkyselyn avulla. Hyvään jäsenkokemukseen kuuluu esimerkiksi se, että jäseneksi liittyminen on helppoa ja vaivatonta sekä uudet jäsenet saavat yhdistykseltä iloisen tervehdyksen ja tietopaketin. Jäsenille on tärkeää myös viestiä säännöllisesti yhdistyksen ajankohtaisista asioista. Lisäksi on hyvä tarjota jäsenille mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa yhdistyksen toimintaan ja sen kehittämiseen myös sääntömääräisten kokousten ulkopuolella.

Kaipaatko tukea yhdistyksen jäsenyyden kehittämiseen? Ota yhteyttä Järjestöhautomon yhdistysneuvontaan, autamme mielellämme!

Tuuli Shinyella, järjestöasiantuntija

Kirjoittaja työskentelee Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomossa, jossa hän kouluttaa ja konsultoi järjestöjä yhdistystoiminnan perusasioissa sekä toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä. Ota yhteyttä!

 

Oliko sisältö sinulle hyödyllistä?