"*" näyttää pakolliset kentät

YHDISTYKSEN ITSEARVIOINTITESTI

Tämä testi auttaa sinua arvioimaan yhdistyksenne nykytilannetta ja kehittämistarpeita.


Testissä käydään läpi seuraavat yhdistystoiminnan osa-alueet:

1. YHDISTYSHALLINTO

2. TALOUSHALLINTO

3. VARAINHANKINTA JA RAHOITUS

4. JÄSEN- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

5. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

6. JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOKULTTUURI

7. YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ

8. HENKILÖSTÖ

Testi sisältää väitteitä, joiden avulla pystyt arvioimaan yhdistyksenne tilannetta ja tunnistamaan asioita ja kokonaisuuksia, jotka vaativat kehittämistä.

Vastaa jokaiseen väitteeseen KYLLÄ, ASIA KUNNOSSA tai EI LAINKAAN TAI VAIN OSITTAIN sen mukaan, pitääkö väite paikkansa yhdistyksenne kohdalla tällä hetkellä.

Testin viimeinen osio eli HENKILÖSTÖ koskee vain sellaisia yhdistyksiä, joissa on vähintään yksi palkattu työntekijä.

Testi koostuu kahdeksasta (1–8) eri osiosta. Vastaathan niihin kaikkiin. Pääset testissä eteenpäin painamalla näppäintä SIIRRY ETEENPÄIN tai LÄHETÄ. Testin täyttäminen kestää noin 5–10 minuuttia.

Testin vastaukset tallentuvat Järjestöhautomon verkkosivujen tietokantaan. Järjestöhautomo ei jaa tietoja ulkopuolisille. Jos neuvomme yhdistystänne, voimme hyödyntää testin vastauksia tarvittaessa. Muussa tapauksessa emme käy niitä läpi.

Huomaathan, että testin tulos on suuntaa antava ja perustuu itsearviointiin.

1. YHDISTYSHALLINTO

1.1 Hallituksen jäsenet ymmärtävät roolinsa ja vastuunsa*
1.1 Hallituksen jäsenet ymmärtävät roolinsa ja vastuunsa
1.2 Hallitus tietää yhdistyslain vaatimukset*
1.2 Hallitus tietää yhdistyslain vaatimukset
1.3 Hallitus tuntee yhdistyksen omat säännöt*
1.3 Hallitus tuntee yhdistyksen omat säännöt
1.4 Hallituksen ja yhdistyksen kokoukset pidetään säännöllisesti*
1.4 Hallituksen ja yhdistyksen kokoukset pidetään säännöllisesti
1.5 Kokouksista tehdään pöytäkirjat ja ne arkistoidaan*
1.5 Kokouksista tehdään pöytäkirjat ja ne arkistoidaan
1.6 Hallituksen jäsenet valitaan demokraattisesti yhdistyksen kokouksessa*
1.6 Hallituksen jäsenet valitaan demokraattisesti yhdistyksen kokouksessa
1.7 Kaikki hallituksen jäsenet kantavat yhdessä vastuuta (toiminta ei ole vain yhden henkilön vastuulla)*
1.7 Kaikki hallituksen jäsenet kantavat yhdessä vastuuta (toiminta ei ole vain yhden henkilön vastuulla)
1.8 Yhdistyksellä on kirjallinen edellisen vuoden toimintakertomus ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma*
1.8 Yhdistyksellä on kirjallinen edellisen vuoden toimintakertomus ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
1.9 Yhdistyksessä on riittävä osaaminen dokumenttien ja raporttien kirjoittamiseen*
1.9 Yhdistyksessä on riittävä osaaminen dokumenttien ja raporttien kirjoittamiseen
1.10 Yhdistyksellä on luotettava tapa säilyttää dokumentteja (esim. pöytäkirjat, jäsenrekisteri, kuitit)*
1.10 Yhdistyksellä on luotettava tapa säilyttää dokumentteja (esim. pöytäkirjat, jäsenrekisteri, kuitit)