"*" näyttää pakolliset kentät

4. JÄSEN- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

4.1 Yhdistyksessä on riittävästi aktiivisia toimijoita, kuten jäseniä ja vapaaehtoisia*
4.1 Yhdistyksessä on riittävästi aktiivisia toimijoita, kuten jäseniä ja vapaaehtoisia
4.2 Toiminnan vastuuhenkilöitä on useampia*
4.2 Toiminnan vastuuhenkilöitä on useampia
4.3 Jäsenten ja vapaaehtoisten ideoita ja toiveita kerätään ja hyödynnetään toiminnassa säännöllisesti (esim. jäsenkyselyn avulla)*
4.3 Jäsenten ja vapaaehtoisten ideoita ja toiveita kerätään ja hyödynnetään toiminnassa säännöllisesti (esim. jäsenkyselyn avulla)
4.4 Vapaaehtoistehtäviä varten on selkeät ohjeet ja käytännöt*
4.4 Vapaaehtoistehtäviä varten on selkeät ohjeet ja käytännöt
4.5 Yhdistyksen vapaaehtoiset saavat tarvittaessa tehtävissään tukea*
4.5 Yhdistyksen vapaaehtoiset saavat tarvittaessa tehtävissään tukea
4.6 Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä*
4.6 Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä
4.7 Henkilötietoja käsitellään tietoturvallisesti ja tietosuojalakien mukaisesti*
4.7 Henkilötietoja käsitellään tietoturvallisesti ja tietosuojalakien mukaisesti