"*" näyttää pakolliset kentät

5. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

5.1 Yhdistys seuraa toimintaympäristön kehitystä ja muutoksia*
5.1 Yhdistys seuraa toimintaympäristön kehitystä ja muutoksia
5.2 Yhdistyksen johdolla on selkeä visio järjestön tulevaisuudesta ja toiminnan tarkoituksesta*
5.2 Yhdistyksen johdolla on selkeä visio järjestön tulevaisuudesta ja toiminnan tarkoituksesta
5.3 Yhdistyksellä on strategia eli kirjallinen pitkän tähtäimen suunnitelma*
5.3 Yhdistyksellä on strategia eli kirjallinen pitkän tähtäimen suunnitelma
5.4 Toimintasuunnitelmassa kuvataan konkreettiset tavoitteet ja miten tavoitteet saavutetaan*
5.4 Toimintasuunnitelmassa kuvataan konkreettiset tavoitteet ja miten tavoitteet saavutetaan
5.5 Jäsenillä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluprosessiin*
5.5 Jäsenillä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluprosessiin
5.6 Yhdistyksen toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti*
5.6 Yhdistyksen toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti
5.7 Yhdistyksen toimintaa muutetaan kohderyhmän tarpeiden mukaan*
5.7 Yhdistyksen toimintaa muutetaan kohderyhmän tarpeiden mukaan