"*" näyttää pakolliset kentät

6. JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOKULTTUURI

6.1 Yhdistyksen toimintaa johdetaan arjessa toimintasuunnitelmassa kuvattujen tavoitteiden mukaisesti*
6.1 Yhdistyksen toimintaa johdetaan arjessa toimintasuunnitelmassa kuvattujen tavoitteiden mukaisesti
6.2 Yhdistyksen sisäinen viestintä on toimivaa ja ristiriidat selvitetään*
6.2 Yhdistyksen sisäinen viestintä on toimivaa ja ristiriidat selvitetään
6.3 Yhdistyksen johtaminen on luottamusta herättävää ja läpinäkyvää*
6.3 Yhdistyksen johtaminen on luottamusta herättävää ja läpinäkyvää
6.4 Yhdistyksen johdossa ja luottamustehtävissä on moninaisesti edustettuna erilaisia ihmisiä (esim. sukupuolen, osaamisen, iän, uskonnon tai etnisyyden suhteen)*
6.4 Yhdistyksen johdossa ja luottamustehtävissä on moninaisesti edustettuna erilaisia ihmisiä (esim. sukupuolen, osaamisen, iän, uskonnon tai etnisyyden suhteen)
6.5 Yhdistykselle on kirjattu arvot, joihin kaikki hallituksen jäsenet, johto ja työntekijät voivat samaistua*
6.5 Yhdistykselle on kirjattu arvot, joihin kaikki hallituksen jäsenet, johto ja työntekijät voivat samaistua
6.6 Yhdistyksen arvot näkyvät hallituksen, johdon ja työntekijöiden jokapäiväisessä toiminnassa*
6.6 Yhdistyksen arvot näkyvät hallituksen, johdon ja työntekijöiden jokapäiväisessä toiminnassa