"*" näyttää pakolliset kentät

7. YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ

7.1 Yhdistys tuntee muut saman alan toimijat (esim. muut järjestöt, julkisen sektorin toimijat, yritykset)*
7.1 Yhdistys tuntee muut saman alan toimijat (esim. muut järjestöt, julkisen sektorin toimijat, yritykset)
7.2 Yhdistys osaa tarvittaessa hankkia toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä kumppaneita*
7.2 Yhdistys osaa tarvittaessa hankkia toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä kumppaneita
7.3 Yhdistys tekee yhteistyötä, josta on hyötyä*
7.3 Yhdistys tekee yhteistyötä, josta on hyötyä
7.4 Yhdistyksellä on viestintäsuunnitelma, eli selkeä näkemys miksi, kenelle, mitä ja miten toiminnasta viestitään.*
7.4 Yhdistyksellä on viestintäsuunnitelma, eli selkeä näkemys miksi, kenelle, mitä ja miten toiminnasta viestitään.
7.5 Yhdistyksen viestintä tavoittaa toiminnan kannalta oikeat ihmiset ( esim. jäsenet, rahoittajat, osallistujat tai yhteistyökumppanit)*
7.5 Yhdistyksen viestintä tavoittaa toiminnan kannalta oikeat ihmiset ( esim. jäsenet, rahoittajat, osallistujat tai yhteistyökumppanit)
7.6 Viestintään on varattu riittävästi resursseja (esim. vastuuhenkilöt, osaaminen, raha)*
7.6 Viestintään on varattu riittävästi resursseja (esim. vastuuhenkilöt, osaaminen, raha)