JÄRJESTÖN KAPASITEETTITESTI — VERSION 2

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten yhdistyksenne toiminta sujuu? Olisiko yhdistyshallinnossa, johtamisessa tai vaikkapa varainhankinnassa kehittämistä? Tämän testin avulla voit arvioida yhdistyksenne vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa osa-alueita, jotka vaativat vielä kehittämistä.

Vastaa jokaiseen väittämään ”kyllä” tai ”ei” pohtimalla pitääkö se paikkansa yhdistyksenne kohdalla. Jos väittämä pitää paikkansa vain osittain, vastaa vaihtoehto ”ei”.

Testin vastauksia käytetään järjestön oman valmennusprosessin alkukartoitukseen. Vastaukset ovat anonyymeja, eikä niitä jaeta ulkopuolisille.

1. YHDISTYSHALLINTO

1.1 Hallituksen jäsenet ymmärtävät roolinsa ja vastuunsa
1.1 Hallituksen jäsenet ymmärtävät roolinsa ja vastuunsa
1.2 Hallitus tietää yhdistyslain vaatimukset
1.2 Hallitus tietää yhdistyslain vaatimukset
1.3 Hallitus tuntee yhdistyksen omat säännöt
1.3 Hallitus tuntee yhdistyksen omat säännöt
1.4 Hallituksen ja yhdistyksen kokoukset pidetään säännöllisesti
1.4 Hallituksen ja yhdistyksen kokoukset pidetään säännöllisesti
1.5 Kokouksista tehdään pöytäkirjat ja ne arkistoidaan
1.5 Kokouksista tehdään pöytäkirjat ja ne arkistoidaan
1.6 Hallituksen jäsenet valitaan demokraattisesti yhdistyksen kokouksessa
1.6 Hallituksen jäsenet valitaan demokraattisesti yhdistyksen kokouksessa
1.7 Kaikki hallituksen jäsenet kantavat yhdessä vastuuta (toiminta ei ole vain yhden henkilön vastuulla)
1.7 Kaikki hallituksen jäsenet kantavat yhdessä vastuuta (toiminta ei ole vain yhden henkilön vastuulla)
1.8 Yhdistyksellä on kirjallinen edellisen vuoden toimintakertomus ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
1.8 Yhdistyksellä on kirjallinen edellisen vuoden toimintakertomus ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
1.9 Yhdistyksessä on riittävä osaaminen dokumenttien ja raporttien kirjoittamiseen
1.9 Yhdistyksessä on riittävä osaaminen dokumenttien ja raporttien kirjoittamiseen
1.10 Yhdistyksellä on luotettava tapa säilyttää dokumentteja (esim. pöytäkirjat, jäsenrekisteri, kuitit)
1.10 Yhdistyksellä on luotettava tapa säilyttää dokumentteja (esim. pöytäkirjat, jäsenrekisteri, kuitit)

2. TALOUSHALLINTO

2.1 Yhdistys käyttää kirjanpidossa kustannuspaikkoja
2.1 Yhdistys käyttää kirjanpidossa kustannuspaikkoja
2.2 Yhdistyksen maksuliikenne (laskut ja kuitit) on hoidettu asianmukaisesti
2.2 Yhdistyksen maksuliikenne (laskut ja kuitit) on hoidettu asianmukaisesti
2.3 Yhdistys osaa maksaa matkakulut, kilometrikorvaukset ja päivärahat sääntöjen mukaan
2.3 Yhdistys osaa maksaa matkakulut, kilometrikorvaukset ja päivärahat sääntöjen mukaan
2.4 Yhdistyksellä on käytössä selkeä kulukorvauslomake ja siihen käsittelyprosessi
2.4 Yhdistyksellä on käytössä selkeä kulukorvauslomake ja siihen käsittelyprosessi
2.5 Kulukorvaukset maksetaan kuitteja vastaan ja kulujen perusteet tarkistetaan
2.5 Kulukorvaukset maksetaan kuitteja vastaan ja kulujen perusteet tarkistetaan
2.6 Sama henkilö ei tarkista, hyväksy ja maksa laskuja
2.6 Sama henkilö ei tarkista, hyväksy ja maksa laskuja
2.7 Yhdistyksellä on osaava kirjanpitäjä
2.7 Yhdistyksellä on osaava kirjanpitäjä
2.8 Isommista hankinnoista pyydetään tarjous vähintään kolmelta palveluntarjoajalta ja perustellaan valinta
2.8 Isommista hankinnoista pyydetään tarjous vähintään kolmelta palveluntarjoajalta ja perustellaan valinta
2.9 Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja
2.9 Yhdistyksellä on toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja
2.10 Yhdistyksellä on kuluvalle vuodelle talousarvio
2.10 Yhdistyksellä on kuluvalle vuodelle talousarvio
2.11 Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti ja budjetista poiketaan perustelluista syistä
2.11 Talousarvion toteutumista seurataan säännöllisesti ja budjetista poiketaan perustelluista syistä
2.12 Yhdistyksellä on hyväksytty edellisen vuoden tilinpäätös
2.12 Yhdistyksellä on hyväksytty edellisen vuoden tilinpäätös
2.13 Yhdistyksen kirjanpito on tehty kirjanpitolain mukaisesti
2.13 Yhdistyksen kirjanpito on tehty kirjanpitolain mukaisesti

3. VARAINHANKINTA JA RAHOITUS

3.1 Yhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi on tehty suunnitelma
3.1 Yhdistyksen toiminnan rahoittamiseksi on tehty suunnitelma
3.2 Yhdistys pystyy rahoittamaan toimintansa avustuksilla ja/tai omalla varainhankinnalla
3.2 Yhdistys pystyy rahoittamaan toimintansa avustuksilla ja/tai omalla varainhankinnalla
3.3 Varainhankinta tuottaa rahaa
3.3 Varainhankinta tuottaa rahaa
3.4 Yhdistys tuntee rahankeräyslain vaatimukset
3.4 Yhdistys tuntee rahankeräyslain vaatimukset
3.5 Yhdistys tuntee eri rahoittajia ja osaa hakea avustuksia
3.5 Yhdistys tuntee eri rahoittajia ja osaa hakea avustuksia

4. JÄSEN- JA VAPAAEHTOISTOIMINTA

4.1 Yhdistyksessä on riittävästi aktiivisia toimijoita, kuten jäseniä ja vapaaehtoisia
4.1 Yhdistyksessä on riittävästi aktiivisia toimijoita, kuten jäseniä ja vapaaehtoisia
4.2 Toiminnan vastuuhenkilöitä on useampia
4.2 Toiminnan vastuuhenkilöitä on useampia
4.3 Jäsenten ja vapaaehtoisten ideoita ja toiveita kerätään ja hyödynnetään toiminnassa säännöllisesti (esim. jäsenkyselyn avulla)
4.3 Jäsenten ja vapaaehtoisten ideoita ja toiveita kerätään ja hyödynnetään toiminnassa säännöllisesti (esim. jäsenkyselyn avulla)
4.4 Vapaaehtoistehtäviä varten on selkeät ohjeet ja käytännöt
4.4 Vapaaehtoistehtäviä varten on selkeät ohjeet ja käytännöt
4.5 Yhdistyksen vapaaehtoiset saavat tarvittaessa tehtävissään tukea
4.5 Yhdistyksen vapaaehtoiset saavat tarvittaessa tehtävissään tukea
4.6 Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä
4.6 Yhdistys ylläpitää jäsenrekisteriä
4.7 Henkilötietoja käsitellään tietoturvallisesti ja tietosuojalakien mukaisesti
4.7 Henkilötietoja käsitellään tietoturvallisesti ja tietosuojalakien mukaisesti

5. TOIMINNAN SUUNNITTELU JA KEHITTÄMINEN

5.1 Yhdistys seuraa toimintaympäristön kehitystä ja muutoksia
5.1 Yhdistys seuraa toimintaympäristön kehitystä ja muutoksia
5.2 Yhdistyksen johdolla on selkeä visio järjestön tulevaisuudesta ja toiminnan tarkoituksesta
5.2 Yhdistyksen johdolla on selkeä visio järjestön tulevaisuudesta ja toiminnan tarkoituksesta
5.3 Yhdistyksellä on strategia eli kirjallinen pitkän tähtäimen suunnitelma
5.3 Yhdistyksellä on strategia eli kirjallinen pitkän tähtäimen suunnitelma
5.4 Toimintasuunnitelmassa kuvataan konkreettiset tavoitteet ja miten tavoitteet saavutetaan
5.4 Toimintasuunnitelmassa kuvataan konkreettiset tavoitteet ja miten tavoitteet saavutetaan
5.5 Jäsenillä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluprosessiin
5.5 Jäsenillä on mahdollisuus osallistua toiminnan suunnitteluprosessiin
5.6 Yhdistyksen toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti
5.6 Yhdistyksen toimintaa seurataan ja arvioidaan säännöllisesti
5.7 Yhdistyksen toimintaa muutetaan kohderyhmän tarpeiden mukaan
5.7 Yhdistyksen toimintaa muutetaan kohderyhmän tarpeiden mukaan

6. JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOKULTTUURI

6.1 Yhdistyksen toimintaa johdetaan arjessa toimintasuunnitelmassa kuvattujen tavoitteiden mukaisesti
6.1 Yhdistyksen toimintaa johdetaan arjessa toimintasuunnitelmassa kuvattujen tavoitteiden mukaisesti
6.2 Yhdistyksen sisäinen viestintä on toimivaa ja ristiriidat selvitetään
6.2 Yhdistyksen sisäinen viestintä on toimivaa ja ristiriidat selvitetään
6.3 Yhdistyksen johtaminen on luottamusta herättävää ja läpinäkyvää
6.3 Yhdistyksen johtaminen on luottamusta herättävää ja läpinäkyvää
6.4 Yhdistyksen johdossa ja luottamustehtävissä on moninaisesti edustettuna erilaisia ihmisiä (esim. sukupuolen, osaamisen, iän, uskonnon tai etnisyyden suhteen)
6.4 Yhdistyksen johdossa ja luottamustehtävissä on moninaisesti edustettuna erilaisia ihmisiä (esim. sukupuolen, osaamisen, iän, uskonnon tai etnisyyden suhteen)
6.5 Yhdistykselle on kirjattu arvot, joihin kaikki hallituksen jäsenet, johto ja työntekijät voivat samaistua
6.5 Yhdistykselle on kirjattu arvot, joihin kaikki hallituksen jäsenet, johto ja työntekijät voivat samaistua
6.6 Yhdistyksen arvot näkyvät hallituksen, johdon ja työntekijöiden jokapäiväisessä toiminnassa
6.6 Yhdistyksen arvot näkyvät hallituksen, johdon ja työntekijöiden jokapäiväisessä toiminnassa

7. YHTEISTYÖ JA VIESTINTÄ

7.1 Yhdistys tuntee muut saman alan toimijat (esim. muut järjestöt, julkisen sektorin toimijat, yritykset)
7.1 Yhdistys tuntee muut saman alan toimijat (esim. muut järjestöt, julkisen sektorin toimijat, yritykset)
7.2 Yhdistys osaa tarvittaessa hankkia toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä kumppaneita
7.2 Yhdistys osaa tarvittaessa hankkia toiminnan onnistumisen kannalta tärkeitä kumppaneita
7.3 Yhdistys tekee yhteistyötä, josta on hyötyä
7.3 Yhdistys tekee yhteistyötä, josta on hyötyä
7.4 Yhdistyksellä on viestintäsuunnitelma, eli selkeä näkemys miksi, kenelle, mitä ja miten toiminnasta viestitään.
7.4 Yhdistyksellä on viestintäsuunnitelma, eli selkeä näkemys miksi, kenelle, mitä ja miten toiminnasta viestitään.
7.5 Yhdistyksen viestintä tavoittaa toiminnan kannalta oikeat ihmiset ( esim. jäsenet, rahoittajat, osallistujat tai yhteistyökumppanit)
7.5 Yhdistyksen viestintä tavoittaa toiminnan kannalta oikeat ihmiset ( esim. jäsenet, rahoittajat, osallistujat tai yhteistyökumppanit)
7.6 Viestintään on varattu riittävästi resursseja (esim. vastuuhenkilöt, osaaminen, raha)
7.6 Viestintään on varattu riittävästi resursseja (esim. vastuuhenkilöt, osaaminen, raha)

8. HENKILÖSTÖ

Hidden
Onko yhdistyksessänne palkattua henkilöstöä?
Untitled
8.1 Hallitus tuntee työlainsäädännön
8.2 Työnantajan velvollisuudet on hoidettu lakien mukaan (esim. työterveys, vakuutukset)
8.2 Työnantajan velvollisuudet on hoidettu lakien mukaan (esim. työterveys, vakuutukset)
8.3 Työntekijöillä on työsopimus, jossa on kirjattu toimenkuva
8.3 Työntekijöillä on työsopimus, jossa on kirjattu toimenkuva
8.4 Työntekijöiden palkanmaksu on hoidettu lakien mukaisesti ja ajallaan
8.4 Työntekijöiden palkanmaksu on hoidettu lakien mukaisesti ja ajallaan
8.5 Työntekijöillä on työajanseuranta
8.5 Työntekijöillä on työajanseuranta
8.6 Henkilöstöjohtaminen tukee työntekijöiden hyvinvointia ja kehittymistä
8.6 Henkilöstöjohtaminen tukee työntekijöiden hyvinvointia ja kehittymistä
8.7 Henkilöstön työturvallisuudesta on huolehdittu
8.7 Henkilöstön työturvallisuudesta on huolehdittu
8.8 Työntekijöillä on toimivat työpiste ja työvälineet (esim. tietokone ja puhelin)
8.8 Työntekijöillä on toimivat työpiste ja työvälineet (esim. tietokone ja puhelin)