JÄRJESTÖN KAPASITEETTITESTI

"*" näyttää pakolliset kentät

Miten yhdistyksenne toiminta sujuu? Olisiko yhdistyshallinnossa, johtamisessa tai vaikkapa varainhankinnassa kehittämistä? Tämän testin avulla voit arvioida yhdistyksenne vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa osa-alueita, jotka vaativat vielä kehittämistä.

Vastaa jokaiseen väittämään ”kyllä” tai ”ei” pohtimalla pitääkö se paikkansa yhdistyksenne kohdalla. Jos väittämä pitää paikkansa vain osittain, vastaa vaihtoehto ”ei”.

Testin vastauksia käytetään järjestön oman valmennusprosessin alkukartoitukseen. Vastaukset ovat anonyymeja, eikä niitä jaeta ulkopuolisille.1. YHDISTYSHALLINTO

10 Points
Hallituksen jäsenet ymmärtävät roolinsa ja vastuunsa
Hallitus tietää yhdistyslain vaatimukset
Hallitus tuntee yhdistyksen omat säännöt
Hallituksen ja yhdistyksen kokoukset pidetään säännöllisesti
Kokouksista tehdään pöytäkirjat ja ne arkistoidaan
Hallituksen jäsenet valitaan demokraattisesti yhdistyksen kokouksessa
Kaikki hallituksen jäsenet kantavat yhdessä vastuuta (toiminta ei ole vain yhden henkilön vastuulla)
Yhdistyksellä on kirjallinen edellisen vuoden toimintakertomus ja kuluvan vuoden toimintasuunnitelma
Yhdistyksessä on riittävä osaaminen dokumenttien ja raporttien kirjoittamiseen
Yhdistyksellä on luotettava tapa säilyttää dokumentteja (esim. pöytäkirjat, jäsenrekisteri, kuitit)

2. TALOUSHALLINTO

2 Points
Yhdistys käyttää kirjanpidossa kustannuspaikkoja
Yhdistyksen maksuliikenne (laskut ja kuitit) on hoidettu asianmukaisesti

Etc.