JÄRJESTÖHAUTOMON KUUKAUDEN VINKIT YHDISTYKSILLE

1. Hallituksen järjestäytymiskokous: Heti toimikauden alussa on tärkeää, että uusi hallitus pitää järjestäytymiskokouksen, jossa se sopii hallituksen työnjaosta ja toimintatavoista. 2. Valmistele yhdistyksen tilinpäätös: Muista valmistella yhdistyksen kirjanpito ja tilinpäätös. Tilinpäätös on toimitettava toiminnantarkastajalle kuukautta ennen kevät- tai vuosikokousta. 3. Tee vuosikertomuksella toimintaa näkyväksi: Yhdistys voi virallisen toimintakertomuksen lisäksi tuottaa visuaalisen vuosikertomuksen verkkosivuilleen, ja käyttää siinä esimerkiksi kuvia tai graafeja. 4. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous: Ennen sääntömääräistä kokousta muista tarkistaa yhdistyksen säännöistä, milloin ja miten kokous pitää järjestää ja kutsua koolle sekä mitä kokouksessa pitää käsitellä. 5. Kerää tempauksilla rahaa yhdistykselle: Aktiivinen oma varainhankinta on yhdistykselle tärkeää. Varoja voi kerätä esim. järjestämällä pop-up ravintolan, myyjäiset tai pienkeräyksen.

6. Ota huomioon lomakausi kesällä: Ota huomioon, että Suomessa moni asia pysähtyy lomakaudeksi kesä-heinäkuussa. Loma-aikaan ei kannata ajoittaa tärkeää viestintää tai yhteistyöprojektia. 7. Heinäkuu: Muista pitää lomaa välillä myös vapaaehtoistehtävistä! 8. Tarjoa kaikille mahdollisuus osallistua: Yhdistyksen kehittämiseen ja toiminnan suunnitteluun on tärkeää osallistaa hallituksen ja työntekijöiden lisäksi vapaaehtoisia ja kohderyhmää, jotta heidänkin näkökulmansa otetaan huomioon. 9. Valmistele avustushakemus huolellisesti: Jos haet yhdistykselle hankerahoitusta, tarkista ensin että yhdistyksen lakisääteiset raportit ja suunnitelmat ovat kunnossa. Tutustu myös huolellisesti rahoittajan vaatimuksiin ja ohjeisiin.

10. Tee yhtenäinen toimintasuunnitelma ja talousarvio: Suunnittele seuraavan vuoden toimintaa ja talousarviota rinnakkain. Hyvä talousarvio on realistinen ja kattaa hyvin suunnitellun toiminnan kulut. 11. Pidä jäsenrekisteri ajan tasalla: Muista ylläpitää ja päivittää säännöllisesti yhdistyksen jäsenrekisteriä. Se on tärkeää, jotta tiedetään, kenellä on oikeus osallistua yhdistyksen kokoukseen. 12. Kiitä vapaaehtoisia ja työntekijöitä. Yhdistyksen kantava voima ovat aktiiviset ihmiset. Vuoden päätteeksi on tärkeää kiittää ja antaa tunnustusta tehdystä työstä. Se motivoi jatkamaan!