Millaista osaamista yhdistyksissä tarvitaan vuonna 2021?

Ryhmä ihmisiä keskustelemassa pöydän ääressä.

Kansalaisyhteiskunnan toimintakenttä on muuttumassa: rahoitusten saaminen tiukentuu, korona on tuonut laajoja muutoksia toimintatapoihin, eivätkä ihmiset enää välttämättä sitoudu yhdistysten toimintaan pitkäaikaisesti vaan toimivat vapaamuotoisissa verkostoissa. Samanaikaisesti yritysmaailman käytännöt sulautuvat yhä vahvemmin osaksi järjestötoimintaa. Millaista osaamista yhdistyksissä sitten tarvitaan vuonna 2021, jotta järjestöt pärjäävät muuttuvassa toimintaympäristössä ja tuottavat lisäarvoa yhteiskuntaan? Tässä blogissa Järjestöhautomo listaa kuusi tärkeää taitoa tulevalle vuodelle.

1) Hyvää johtamista

Jotta yhdistys menestyy ja voi toimia aktiivisesti, se tarvitsee hyvää johtamista. Johtamiseen kuuluu muun muassa yhdistyksen hallinnon ja talouden esimerkillinen hoitaminen, taitava ihmisjohtajuus sekä realististen tavoitteiden asettaminen. Johtamisen tulee olla läpinäkyvää ja suunnitelmallista. Se luo yhdistykselle puitteet, joiden ansiosta ihmiset voivat toteuttaa yhdessä tärkeäksi kokemiaan päämääriä.

Johtaminen on taito, jossa jokainen voi kehittyä. Panosta siis yhdistyksesi johtamisosaamisen vahvistamiseen, se kannattaa varmasti.

2) Viestinnän osaajia

Kukaan ei voi tietää mitä yhdistys tekee, jos siitä ei kerro muille. Viesti toiminnastanne sekä sisäisesti että ulkoisesti. Selvitä löytyisikö yhdistyksestänne henkilöä, jolla olisi viestinnän osaamista ja joka pystyisi toimimaan yhdistyksenne viestintävastaavana. Huomioi myös, että varainhankinta on itse asiassa paljolti viestintää ja oma aktiivinen varainhankinta on yhdistykselle kullan arvoista.

3) Kiinnostusta ja rohkeutta teknologiaa kohtaan

Korona on siirtänyt monet toiminnot, kokoukset ja tapahtumat verkkoon. Tutustu uusiin teknologisiin työkaluihin aktiivisesti ja hyödynnä niitä yhdistyksen toiminnassa. Monipuolisen listauksen sähköisistä työkaluista löydät yhdistystietopankistamme. Niiden avulla helpotat ja tehostat yhdistyksen toimintaa. Uskalla kokeilla uusia työkaluja – tekemällä oppii!

4) Halua kehittää ja uudistua

Yhdistyksen menestymisessä tärkeää on kyky kehittää sen toimintaa ja palveluita seuranta- ja palautetiedon perusteella. Seuraa toiminnan edistymistä sekä tuloksellisuutta, ja tee analysoimasi tietojen perusteella muutoksia.

Yhdistyksellä täytyy olla kykyä uudistua: se mikä toimi hyvin kymmenen vuotta sitten, ei välttämättä enää tuota haluttuja tuloksia. Muista kysyä usein sekä itseltäsi että muilta, mitä mieltä olet toiminnasta ja miten kehittäisit sitä. Huomioi kehittämisessä kuitenkin resurssien viisas käyttäminen eli kehitä suunnitelmallisesti.

5) Kykyä tukea vapaaehtoisia ja työntekijöitä

Yhdistyksen tärkein voimavara ovat ihmiset, sekä palkatut työntekijät että vapaaehtoiset eri rooleissa. Yhdistystoiminta on ennen kaikkea yhdessä tekemistä, joten huolehdi ihmisten hyvinvoinnista ja luo rakenteita, jotka tukevat heidän tekemäänsä työtä ja motivoi sekä innostaa heitä tekemään parhaansa.

Yhdistyksessä tarvitaan monenlaisia osaajia, mikä on tärkeää huomioida rekrytointivaiheessa. Älä palkkaa tuttavaasi, vaan palkkaa osaavin henkilö kyseiseen tehtävään. Lisäksi yhdistyksessä kannattaa selvittää, millaista osaamista aktiiveilla on ja hyödyntää sitä.

6) Ajan hermolla olemista

Aisti aktiivisesti toimintaympäristöä ja etsi uusia mahdollisuuksia. Ole selvillä muuttuvista lakipykälistä, käytänteistä sekä toimintaympäristön muutoksista. Tulevaisuudessa on tärkeää ja ajankohtaista kehittää yhdistyksen omaa varainhankintaa. Mieti, mikä olisi teille toimivin tapa kerätä varoja: tapahtumat, pienkeräyskampanja, yrityssponsori vai kenties palveluiden myynti?

Järjestämme helmikuussa 2021 yhdessä Monihelin ja EJY:n kanssa webinaarin, jossa tutustumme varainhankinnan eri tapoihin. Pysy kuulolla!

Yhdistysneuvonnastamme saat tukea yhdistystoiminnan kehittämiseen liittyen, ota rohkeasti yhteyttä!

Kirjoittaja: Johanna Luukkonen, järjestöasiantuntija

 

Oliko sisältö sinulle hyödyllistä?