Miten edistämme hyviä väestösuhteita?

Kuvassa neljä nauravaa ihmistä istumassa sohvalla, kahvikupit kädessään.

Suomen Pakolaisavun missiona on turvata monimuotoisen pakkomuuton koskettamien ihmisten oikeuksia ja suojelua sekä vahvistaa heidän mahdollisuuksiaan selviytyä ja rakentaa rauhaa. Tulevina vuosina toteutamme missiotamme entistä vahvemmin ja monipuolisemmin Suomessa ja muissa toimintamaissamme.

Työmme keskittyy kolmeen teemaan. Vahvistamme pakkomuuton koskettamien sopeutumis- ja selviytymiskykyä, edistämme heidän osallistumistaan työ- ja elinkeinotoimintaan sekä rakennamme toimivia väestösuhteita. Näiden teemojen pohjalta kotimaan työmme on jakautunut kolmeen yksikköön. Järjestöhautomo on nyt osa väestösuhdeyksikköä.

On mainio hetki pohtia, mitä yksikkömme tavoittelee toimivien väestösuhteiden edistämiseksi. Tavoitteemme on, että yhdenvertainen vuorovaikutus, osallisuus ja konfliktinratkaisutaidot vahvistavat sosiaalista pääomaa ja toimivia väestösuhteita. Haluamme tukea Suomeen muuttaneita ja monissa asioissa myös valtaväestön edustajia, sillä onnistunut kotoutuminen vaatii yhteiskunnalta vastaanottavuutta ja valtaväestöltä hyvää tahtoa. Kaikilla on oltava yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua yhteisöjen ja yhteiskunnan toimintaan.

Järjestöhautomon työn tavoitteena on monimuotoinen ja elinvoimainen kansalaisyhteiskunta. Jatkamme ydintyötämme, eli tarjoamme koulutuksia ja neuvontaa yhdistystoiminnan kysymyksissä. Tuemme erityisesti monikulttuurisia sekä maahanmuuttaneiden ja etnisten vähemmistöjen perustamia yhdistyksiä.

Yhdistystoiminta tukee ihmisten osallisuutta: se kartuttaa uudessa kotimaassa tarvittavia taitoja ja verkostoja, ja antaa ihmisille mahdollisuuden vaikuttaa ja edistää tärkeinä pitämiään asioita.

Edistämme jatkossa entistä enemmän myös sitä, että maahanmuuttaneiden perustamien ja monikulttuuristen yhdistysten asiantuntemusta ja kokemustietoa hyödynnettäisiin monipuolisemmin osana yhteiskunnallista kehittämistyötä. Julkaisemme vuoden 2023 keväällä mielenkiintoisen kartoituksen, jossa selvitetään monikulttuurisen yhdistyskentän roolia ja halua vaikuttaa yhteiskunnassa. 

Tulevina vuosina edistämme kansalaisaktiivisuutta myös kehittämällä kansalaisvaikuttamisen tukipaketin. Ajatuksenamme on antaa ihmisille tietoa vaikuttamisen tavoista, joita voi toteuttaa yksin tai yhdessä.

Monimuotoinen kansalaisyhteiskunta on Suomen etu. Mitä paremmin kaikkien ääni kuuluu päätöksenteossa – ruohonjuuritasolta aina valtion politiikan saleihin – sitä vahvemmassa demokratiassa elämme.

 

Kaisa Honkala
Asiantuntija, Suomen Pakolaisapu
Kirjoittaja työskentelee Suomen Pakolaisavun väestösuhdeyksikössä.