Yhdistyksen toiminnan suunnittelu muuttuvassa maailmassa

Henkilö tekee isolle paperille mind map -suunnitelmaa.

Yhdistyksissä syksy on tyypillisesti aikaa, jolloin pitäisi löytää hetki pysähtyä, suunnata katse tulevaisuuteen ja tehdä suunnitelmia seuraavan vuoden toimintaa varten. Tänä syksynä näkymät ovat kuitenkin poikkeuksellisen epävarmat. Koronakriisin vaikutukset ja järjestöjen rahoitusten epävakaus muokkaavat järjestöjen toimintaympäristöä merkittävästi.

Yhdistysten etu ja elinehto on, että ne kykenevät sopeutumaan ja reagoimaan muuttuviin tilanteisiin nopeasti. Mitä ensi vuotta suunnitellessa sitten kannattaa ottaa huomioon? Tässä Järjestöhautomon vinkit:

Toimintaympäristön analyysi

Nyt jos koskaan on otollinen hetki tarkastella, mitä järjestön toimintaympäristössä tapahtuu. Onko esimerkiksi kohderyhmän tarpeissa, sidosryhmissä tai yhteiskunnassa laajemmin tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia, joihin yhdistyksen olisi tärkeää tai jopa välttämätöntä toiminnassaan reagoida? Laajojen ilmiöiden kuten koronakriisin tai sote-uudistuksen etenemisen lisäksi on hyvä kiinnittää huomioita myös paikallisiin ja oman yhdistyksen toimintakenttään liittyviin pienempiin muutoksiin.

Koronakriisin vaikutukset

Toiminnan suunnittelussa on tänä syksynä tärkeää tehdä tilannearvio siitä, miten koronakriisi tulee näkymään yhdistyksen toiminnassa ensi vuonna. Yhdistyksessä tulee olla suunnitelma sille, miten toimintaa järjestetään ja kaikkien turvallisuus huomioidaan, jos poikkeustilanne ja kokoontumisrajoitukset jatkuvat vielä pitkään. Koronakriisin myötä on monessa järjestössä myös luotu uusia digitaalisia ratkaisuja toiminnan järjestämiseen, joita kannattaa ottaa käyttöön pysyvästi. Tärkeää on myös pohtia koronakriisin vaikutuksia yhdistyksen kohderyhmään kuuluvien ihmisten elämässä ja miten voitaisiin vastata mahdollisesti esiin nouseviin uusiin tarpeisiin.

Järjestön ydintehtävä

Välillä on hyvä muistuttaa mieleen, mikä on yhdistyksen tarkoitus ja ydintehtävä sekä peilata sitä suunnitteilla olevaan toimintaan. Edistääkö suunniteltu toiminta parhaalla mahdollisella tavalla sitä aatetta, jota varten yhdistys on olemassa? Ollaanko nyt lähdössä rönsyilemään sivupoluille? Toisinaan on tarpeen luopua jostakin vanhasta toiminnasta ja kehittää tilalle uutta.

Rahoitukset vähenevät, joten kilpailu niistä kovenee

Niiden järjestöjen, jotka osallistuvat STEA-avustusten jatkohakuun syyskuussa, kannattaa panostaa avustetun toiminnan suunnitteluun ja hakemuksen kirjoittamiseen tänä vuonna erityisen paljon. Samoja vinkkejä voi toki hyödyntää myös muita rahoituksia hakiessa:

  • Priorisoi ja perustele kohderyhmän kannalta keskeisiä tarpeita.
  • Suuntaa toimintaa tarkemmin siihen, mikä tuottaa parhaiten haluttuja tuloksia
  • Keskity toiminnan vaikutusketjun kuvaamiseen hakemuksessa, ja varmista, että tavoitteet, toimenpiteet, tuotokset ja tulokset ovat linjassa.
  • Kirkasta tavoitteet – mikä on se muutos kohderyhmän elämässä, joka toiminnalla halutaan saada aikaan?
  • Muista yhteistyön tärkeys ja vältä päällekkäisyyksiä muiden toimijoiden kanssa.

Monikanavainen rahoitus

Koska erilaisia järjestöjen avustuksia on tulevaisuudessa todennäköisesti vaikeampi saada, kannattaa yhdistysten suunnitella rahoitusta monikanavaisesti. Avustusten hakemisen lisäksi yhdistysten tulee tulevaisuudessa hankkia rahoitusta mm. omalla varainhankinnalla, yritysyhteistyöllä ja palvelutuotannolla. Kestävän rahoituksen suunnitteluun tarvitaan luovuutta ja rohkeutta kokeilla uusia keinoja.

 

Tuuli Shinyella, järjestöasiantuntija

Kirjoittaja työskentelee Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomossa, jossa hän kouluttaa ja konsultoi järjestöjä yhdistystoiminnan perusasioissa sekä toiminnan suunnittelussa, arvioinnissa ja kehittämisessä.Ota yhteyttä!

 

Oliko sisältö sinulle hyödyllistä?