YHDISTYSHALLINNON VALMENNUS

Yhdistyshallinnon valmennuksessa kehitetään yhdistyksen perushallintoa, sen rakenteita ja toimintatapoja. Tavoitteena on vahvistaa yhdistyksen hallintoa niin, että esimerkiksi rahoitusten hakemiseen tarvittava pohja on olemassa. Valmennuksessa voidaan neuvoa tarvittavien dokumenttien tekemisessä (esimerkiksi toimintasuunnitelma, toimintakertomus, talousarvio, tilinpäätös) sekä luoda toimivia rakenteita lainmukaiseen yhdistystoimintaan.

Valmennuksessa keskitytään 1-3 teemaan yhdistyksen toiveiden ja tarpeiden mukaan. Valmennustapaamisten teemoja voivat olla esim:

  • Yhdistyshallinto ja hallitustyöskentely (esim. kokoukset, yhdistysdemokratia, dokumentit, hallinnon toimintatavat)
  • Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen (esim. toiminnan suunnittelu, toiminnan seuranta ja siitä raportointi)
  • Taloushallinto (esim. budjetointi, talouden hoito ja seuranta, kirjanpito ja talouden raportointi)

Kohderyhmä: Maahanmuuttajien perustamat yhdistykset, etnisten vähemmistöjen yhdistykset sekä monikulttuuriset yhdistykset. Valmennus on suunnattu pienille yhdistyksille, joissa tarvitaan tukea yhdistyksen hallinnon kehittämisessä.

Osallistujien valintakriteerit:

  1. Hakija on maahanmuuttajien perustama yhdistys, etnisten vähemmistöjen yhdistys tai monikulttuuriyhdistys
  2. Yhdistyksellä on oltava toimiva hallitus sekä valittuna taloudenhoitaja ja toiminnantarkastaja.
  3. Yhdistys on toiminut vähintään vuoden järjestäen toimintaa.
  4. Yhdistys sitoutuu osallistumaan valmennuksen aikana järjestettäviin neuvontakertoihin.
  5. Hakijayhdistyksen tarve ja motivaatio.

Valmennuksen yleistiedot:

Hakuaika: 14.12.2021-

Paikka: Tapaamiset toteutetaan verkon välityksellä Teams-tapaamisissa.

Toteutus: Valmennus kestää noin 3kk ja sisältää noin neljä Teams-tapaamista. Tapaamisten välissä yhdistys työstää sovittuja dokumentteja, ja lähettää niitä kommentoitavaksi sähköpostitse. Jokaiselle järjestölle räätälöidään oma aikataulu ensimmäisellä tapaamiskerralla. Valmennukseen tulee osallistua 2-5 henkilöä järjestöstä.

Hinta: Valmennus on maksuton.

Valmennuksen kieli: Suomi tai englanti

Asiantuntijat: Järjestöasiantuntijat Tuuli Shinyella ja Tuomas Rinne

Lisätietoja: Järjestöasiantuntija Tuuli Shinyella, tuuli.shinyella@pakolaisapu.fi & 044 768 8601

Tietosuoja: Tiedot tallennetaan Järjestöhautomon asiakasrekisteriin ja kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tutustu tietosuojaselosteeseen.