HAKEMUSVALMENNUS

Hakemusvalmennuksessa kehitetään yhdessä järjestön rahoitushakemusta. Järjestöasiantuntijan pitkäjänteinen tuki sisältää kaksi Teams-tapaamiskertaa sekä yhden kommenttikierroksen sähköpostitse. Valmennuksessa järjestöasiantuntijat tukevat ja ohjaavat järjestöä hankehakemuksen laatimisessa. Järjestöt vastaavat hakemuksen kirjoittamisesta. Edellisten lisäksi kaikkien valmennukseen osallistuvien tulee osallistua valmennuksen yhteiseen aloitustapaamiseen 16.3.2022 klo 15-17.

Valmennus toteutetaan 17.3.-31.5.2022. Paikkoja valmennukseen on tarjolla rajoitetusti, joten valmennukseen valittavan tulee olla sitoutunut työskentelyyn koko prosessina ajan. Hae mukaan 27.2.2022 mennessä – olemme yhteydessä hakijoihin viimeistään 4.3.2022.

Hakijoiden valintakriteerit:

  1. Toiminnan toteuttajana ovat maahanmuuttajien perustamat järjestöt, etnisten vähemmistöjen järjestöt tai monikulttuurijärjestöt
  2. Hankeidea vietynä sille tasolle, että sen ehtii työstää valmiiksi hakemukseksi kolmessa kuukaudessa
  3. Seuraavan dokumentin toimittaminen määräajassa:
    ○ Alustava hankeideapaperi (noin A4 pituinen)
  4. Yhdistyksellä on yhdistystoiminnan lakisääteiset dokumentit kunnossa (yhdistyksen säännöt, toimintasuunnitelma, talousarvio, tilinpäätös, toimintakertomus, toiminnantarkastus)
  5. Valmennukseen valittavien tulee osallistua valmennuksen yhteiseen aloitustapaamiseen 16.3.2022 klo 15-17
  6. Hakijajärjestön tarve, motivaatio ja sitoutuminen

Valmennuksen yleistiedot:

Hakuaika: 25.1.2022-27.2.2022
Paikka: Tapaamiset toteutetaan verkon välityksellä Teams-tapaamisissa. Työstetyn materiaalin kommentointi sähköpostitse.
Kohderyhmä: Maahanmuuttajien perustamat yhdistykset, etnisten vähemmistöjen järjestöt sekä monikulttuuriset järjestöt.
Toteutus: Sisältää kaksi Teams-tapaamista, yhden työstetyn materiaalin kommentoinnin sähköpostitse sekä seurantasoiton puolen vuoden päästä prosessin päättymisestä. Osallistujien tulee osallistua valmennuksen yhteiseen aloitustapaamiseen 16.3.2022 klo 15-17. Valmennukseen tulee osallistua 2-5 henkilöä järjestöstä.
Hinta: Hakemusvalmennus on maksuton.
Valmennuksen kieli: Suomi
Asiantuntijat: Järjestöasiantuntija Johanna Luukkonen
Lisätietoja: Järjestöasiantuntija Johanna Luukkonen, johanna.luukkonen@pakolaisapu.fi & 044 768 9243

Tietosuoja: Tiedot tallennetaan Järjestöhautomon asiakasrekisteriin ja kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tutustu tietosuojaselosteeseen.